Υπηρεσία Εμπορικής Υποστήριξης Πελατών

Η LF General Daily Trade AE, στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας με τους πελάτες της, εφ’ όσον της ζητηθεί από αυτούς, προσφέρει εντελώς δωρεάν την μακρόχρονη εμπορική πείρα των στελεχών της και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προκειμένου να τους βοηθήσει στην οργάνωσή τους και κάθε άλλη δυνατή ενημέρωση για την αποδοτικότερη λειτουργία του καταστήματός τους, αυξάνοντας την εμπορικότητά του.

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις ενότητες που θα μπορούσε η LF General Daily Trade AE να παράσχει συμβουλές στους πελάτες της:

  • H όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του χώρου και το προϊοντικό μίγμα που πωλείται
  • Ιδέες για την καλύτερη έκθεση των προϊόντων στα ράφια
  • Η Εξυπηρέτηση της πελατείας
  • Η Εφαρμογή της νέας υγειονομικής διάταξης
  • Εργαλεία για τον καλύτερο υπολογισμό των παραγγελιών και αποθεμάτων
  • Εργαλεία για τον υπολογισμό της κερδοφορίας και συμβουλές για την αύξησή της …..
  • ….. καθώς και κάθε άλλο εμπορικό θέμα που μπορεί να προκύψει.

Όλο το προσωπικό της LF General Dailly Trade AE βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση των πελατών της, στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν τηλεφωνικά για οποιοδήποτε θέμα ή απορία  όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας  και όχι μόνο.